Previous Next

Table of Contents

Zabbud


Zabbud — gift, Ezra 8:14.